Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen Speer IT. We hebben volledig inzicht in onze Carbon Footprint en hier is ons CO2 beleidsplan op gebaseerd.

Speer IT neemt actief deel aan het initiatief van Nederland CO2 Neutraal. Meer informatie over dit initiatief op de pagina over Nederland CO2 Neutraal.

CO2-bewust certificaat
Bedrijfspagina op de website van SKAO

Periode 2019 – 2021:
Reductieplan 2021
Jaarrapportage 2020
Halfjaarrapportage 2020
Managementplan 2020
Jaarrapportage 2019
Halfjaarrapportage 2019
Reductieplan 2020
Reductieplan 2019
Managementplan 2019

Periode 2016 – 2018:
Carbon Footprint 2015
Carbon Footprint 2016
Jaarrapportage 2018
Halfjaarrapportage 2018
Jaarrapportage 2017
Halfjaarrapportage 2017
Jaarrapportage 2016
Halfjaarrapportage 2016