Speer IT neemt actief deel aan het initiatief van Nederland CO2 Neutraal. Het doel van deze stichting is om bedrijven uit te dagen duurzaam te zijn en CO2 te reduceren volgens de Trias Energetica. Dat houdt in: het reduceren van het energieverbruik, groen inkopen van energie en het compenseren van CO2 uitstoot. Daarnaast is het voor ons bedrijf dat wil verduurzamen een mooi initiatief om inspiratie op te doen.

Speer IT neemt deel aan een initiatief ´Nederland CO2 Neutraal´ om extra CO2-reducerende maatregelen te nemen op het gebied ´Wagenpark´. Het initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen.

Speer IT B.V. heeft zich aangemeld bij dit initiatief en neemt deel aan een werkgroep over brandstofreductie (Mobiliteit 2). Bekijk hier een overzicht van alle maatregelen die Speer IT heeft geïmplementeerd ten behoeve van de duurzaamheid.

Praktisch toepasbare resultaten van initiatieven

Vanuit de deelname aan bovenstaande initiatief/initiatieven, zijn de volgende nuttige tips, inzichten en reductiemaatregelen naar voren gekomen:

 • Bijeenkomst 09-2016
  Nagaan van mogelijkheden om banden op spanning te brengen.
  Men kan Band-op-spanning inschakelen, de technische dienst kan zelf de banden op spanning brengen, of de berijders zelf m.b.v. een compressor of aan de pomp, zelf langsgaan met een bandenspanningsmeter. Het gedrag motiveren door een prijs uit te reiken aan de beste medewerker.
 • Bijeenkomst 06-2017
  De Clean driver challenge instellen.
  Door een competitie op te zetten, leren reduceren.
  Regeling invoeren:Als een auto vervangen moet worden, wordt het een elektrische auto. Bij aankoop van een zuinigere auto krijg je het verschil bruto met je salaris terug.
 • Bijeenkomst 09-2017
  Vanuit de werkgroep zal er een gezamenlijke reductiedoelstelling geformuleerd worden. Hiervoor is er een enquête uitgevoerd met betrekking tot het wagenpark. Er is input geleverd aan de voorzitter.
 • Bijeenkomst 12-2017
  Geen tip, wel mooi voorbeeld van bijdrage aan de werkgroep.
 • Bijeenkomst 03-2018
  Bijeenkomst met als thema gedragsverandering. Presentatie met discussie over manieren om gedrag te veranderen met betrekking tot CO2-reductie. Uitwisselen van ervaringen en knelpunten.
 • Bijeenkomst 06-2018
  Verschillende werkgroepen werken aan maatregelen. Speer draagt bij aan groep die als maatregel een rijstijl battle omschrijft. Hierin worden de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden beschreven.
 • Bijeenkomst 09-2019
  Bijeenkomst met thema MAAS (Mobility as a service), op welke manieren kun je reizen, welke vervoersmiddelen kunnen er ingezet worden.
 • Bijeenkomst 12-2019
  Deelname aan de workshop Mobiliteit. Presentatie over verschillende mogelijkheden voor mobiliteitsbeleid.
 • Bijeenkomst 09-2020
  Deelname aan de workshops Bestendig gedrag en Beïnvloeden van gedrag.
 • Bijeenkomst 12-2020
  Deelname aan de workshops Duurzaamheid integreren binnen de organisatie en Hoe groen is Groene Energie.

Deze mogelijke maatregelen worden periodiek besproken in het managementoverleg en waar mogelijk worden meegenomen in het reductieplan.