Cocon Platform: Een flexibel fundament voor de toekomst

Het is belangrijk dat we met onze oplossingen aan de toenemende vraag van onze nieuwe en bestaande klanten kunnen voldoen. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend te innoveren. Bij Speer IT wordt hard doorgebouwd aan het Cocon Platform, dat deze activiteiten optimaal ondersteunt.

Het Cocon Platform biedt een flexibel fundament waarop huidige en toekomstige functionaliteit en diensten gerealiseerd kunnen worden. We zien onder andere een toenemende vraag voor het ontsluiten van de in Cocon aanwezige gegevens voor het verkrijgen van inzicht in het netwerk. Maar ook voor het ontsluiten ervan richting klantsystemen. Eenzelfde beweging zien we voor wat betreft de geautomatiseerde integratie van Cocon in processen bij onze klanten. Om dit te kunnen faciliteren geven we meer aandacht aan de ontwikkeling van API’s en het kunnen ontsluiten van grote hoeveelheden gegevens binnen een korte tijd, zonder dat daarmee de performance van Cocon negatief beïnvloed wordt. Beveiliging is hierbij natuurlijk een zeer belangrijk kwaliteitsaspect.

Omdat het platform in de cloud draait, zijn we optimaal in staat om mee te bewegen met het wisselende gebruik van onze oplossingen door onze klanten. Sommige klanten hebben namelijk meer gebruikers die tegelijkertijd met Cocon werken, terwijl andere een grotere gegevensbehoefte hebben. Tevens zijn we in staat om gerealiseerde functionaliteiten sneller op te leveren.

Veel van de activiteiten rondom het Cocon Platform zullen onder de motorkap plaatsvinden, maar tegelijkertijd zal het aantal beschikbare APIs toenemen. Uiteindelijk zullen de ontwikkelingen de komende periode vooral tot uiting komen door het sneller beschikbaar komen van functionaliteiten.