Data delen, internationalisatie en samenwerkingen; de kern speerpunten van onze Roadmap

Wij hoeven jullie niet te vertellen dat de glasvezelmarkt momenteel explosief groeit. En niet alleen in Nederland. Tijdens de FTTH Conference in Wenen hebben wij vele cijfers en verwachtingen voorbij zien komen voor de Europese landen. In een periode van vijf jaar tijd zal zowel de UK (8.4% naar 59.9%) als Duitsland (8.8 naar 63.1%) hoger op de ranglijst komen te staan. Voor Speer IT biedt dit uiteraard kansen die aansluiten op onze strategische plannen en visie.  

Kees Jonker – CEO vertelt: “Als Speer IT hebben we de ambitie om door te groeien naar meerdere landen in Europa. Als indicator van de groei van het belang van glasvezel zie je dat de FTTH Council voorspelt dat er in 2026 197 miljoen FTTH-abonnees zullen zijn in Europa. Een dergelijke groei is ook te verwachten in de B2B glasvezelmarkt. Van oorsprong zijn veel van onze klanten actief in de B2B maar de FttH groei krijgt meer aandacht in de media.

Met dit soort aantallen is een goed assetmanagement een onmisbare schakel. Want niet alleen nu maar ook over 30 jaar wil je inzichtelijk kunnen maken hoe je je kapitale investering hebt beschermd en waar de glasvezelverbindingen liggen.”

Om te kunnen voldoen aan deze enorme groei, heeft Speer IT haar (product)strategie voor de lange termijn hierop aangepast. “Om dit soort grote stappen te zetten als uitbreiding naar het buitenland, het enerzijds meebewegen met onze klanten die in andere landen actief zijn, en anderzijds onze eigen focus richten op expansie, vergt aanpassing van de organisatie, beleid, structuur en roadmap.”, legt Jonker uit.

“Daarvoor is een aantal zaken nodig. Je zult als organisatie verder moeten professionaliseren en door moeten ontwikkelen naar een Enterprise oplossing. Daarvoor investeren wij veel in al onze softwareoplossingen, onze mensen en in ons bedrijf. Kijk je naar de kern waar dat om gaat, dan zien we dat elk bedrijf in de toekomst behoefte heeft aan assetmanagement dat deelbaar is in alle processen en in alle haarvaten van de organisatie.”, concludeert Jonker.

De strategische focus van de roadmap in vogelvlucht

De kern speerpunten van onze Roadmap

Met het oog op deze toekomstige ontwikkelingen hebben onze strategen en product owners een lange termijn roadmap gemaakt die wij graag met jullie delen. De roadmap van de Speer IT oplossingen ligt in handen van de Product Owners Stephan Abbes en Alexander van den Berg. Daarnaast is er veelvuldig afstemming met Rogier Schrama, de Solution Architect.

Alexander van den Berg: “Wij hebben in deze high level roadmap keuzes gemaakt en zien dan eigenlijk drie hoofdcategorieën die van groot strategisch belang zijn.

  1. Datadeling
  2. Internationalisatie
  3. Samenwerkingen

Datadelen is in onze ogen de enabler voor de toekomst omdat het in alle processen en haarvaten terugkomt binnen een bedrijf. Daarnaast speelt internationalisatie een grote rol. We zullen er ook voor moeten zorgen dat onze oplossing in heel veel landen tegelijkertijd werkt. Zoals Kees al uitgelegd heeft, enerzijds doordat we meegroeien met bestaande klanten die ook in het buitenland hun glasvezel exploiteren. En anderzijds hebben we onze eigen internationalisatiestrategie.

Daarnaast is nummer drie focus op onze samenwerkingsverbanden waarin we gezamenlijk met andere partijen nieuwe productontwikkeling doen in nieuwe markten en dat alles is gestoeld op voortdurende technische doorontwikkeling. Denk hierbij aan onze joint ventures met Gridsz, FiberFit en samenwerkingen als Cyclomedia en bodemrisicokaart.

Greep uit de ontwikkelingen

In onze komende nieuwsbrieven zullen wij elke keer een topic van de roadmap belichten en hierop inzoomen. In dit geval focussen we op de ontwikkeling van een standaard adressysteem en onze samenwerking met Simac voor FiberFIT.

Internationalisatie

Zoals in de introductie door Kees Jonker al benoemd is, gaat Speer IT actief uitbreiden naar het buitenland met Cocon. Op dit moment zijn wij actief in zeven landen. Voor deze internationalisatie hebben wij de juist architectuur voor het Speer IT adressysteem in kaart gebracht en worden de componenten al ontwikkeld. Deze architectuurschets is het gevolg van meerdere brainstormsessies waarin de functionele en non-functionele eisen en wensen zijn geïnventariseerd.

Allereerst is het van belang om te definiëren wat er precies verstaan wordt onder adres. Volgens de gangbare definitie is een adres een plaats waar iemand woont. Binnen de context van het Speer IT adressysteem geldt: een adres is een plaats. Waarbij plaats een geolocatie is (geen woonplaats) en zowel een punt als een vlak kan zijn.

Een aantal benodigdheden hebben een grote invloed op hoe de architectuur voor het adressysteem er uitziet:

  1. Onafhankelijkheid van het specifieke formaat van bronnen van adresgegevens.
  2. Ondersteuning van meerdere landen in hetzelfde systeem.
  3. Geocoding (adres naar geolocatie) en reverse geocoding (geolocatie naar adres(sen)).
  4. Ondersteuning van meerdere bronnen van adresgegevens naast elkaar.
  5. Fuzzy search, denk hierbij aan hoe je in Google zoekt en de resultaten getoond krijgt.

“In Nederland zijn we erg verwend met de unieke postcodehuisnummercombinatie. In onze zoektocht naar standaard adresbronnen bleek dat er zoiets nog niet op de markt is. En om tot een dergelijke standaard te komen die we feitelijk wereldwijd in kunnen zetten, komt dus heel wat bij kijken. We zijn hier actief mee aan de gang en zullen regelmatig updates geven over de status hiervan”, aldus Van den Berg.

Strategische samenwerkingen

De eerste samenwerking waar we graag iets meer over vertellen is FiberFIT. Hoogwaardige zakelijke glasvezelverbindingen testen, meten, monitoren én managen!

Een betrouwbaar glasvezelnetwerk vraagt om meten en weten. Met Fiber Intelligent Testing gaat u slim om met meetdata. Voordelen die dat met zich mee brengt is dat men:

  1. De verstoring ziet aan komen zodat tijdig ingegrepen kan worden
  2. Met alle inzichten en tooling van FiberFIT de oplostijd van de verstoring aanzienlijk verkort wordt met 4 à 6 uur.

FiberFIT is er in twee varianten: FiberFIT Home (FFH) en FiberFIT Monitoring. De laatste geeft het benodigde online real-time inzicht in de werking van glasvezeltracés, inclusief storingen, intrusies (onder andere fibertapping) en degradatie. Met FFH worden de real-time meetresultaten direct gekoppeld aan ‘getroffen’ woningen, waardoor de impact van een verstoring tot op glasvezelniveau inzichtelijk wordt gemaakt. Het stelt de exploitant daarmee ook in staat de betreffende eindklanten te informeren.

Waardevol inzicht

Aan de basis van FiberFIT ligt de Cocon-database van Speer IT en het Optical Time-Domain Reflectometer-meetinstrument (OTDR) dat door Simac Electronics wordt gevoerd. “De integratie van die twee zorgt voor een diepgaand, real-time inzicht in het glasvezelnetwerk”, zegt Van den Berg. “Je krijgt de monitoringgegevens direct op het netwerk geprojecteerd, letterlijk op de kaart, tot op de betreffende glasvezel. Hierdoor is een verstoring of een event in het tracé van een kabel direct in de context van zijn omgeving te zien. Inclusief waardevolle informatie zoals de exacte locatie van de verstoring, welke klanten er door worden geraakt en of er een tijdelijke omleiding is te creëren.”

Lees meer : Efficiënte glasvezel netwerkcontrole – FiberFIT