Inventarisatiemodule

INTERNE ONWIKKELING

(module wordt de aankomende maanden ontwikkeld)

Via de inventarisatiemodule wordt het mogelijk om alle fysieke objecten die te registreren zijn in Cocon, via een CoconTheWeb extensie te verrijken van data. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een reconstructie of onderhoud. Voor de gebruiker in het veld is het dan mogelijk om extra informatie toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s. De data die wordt ingevoerd kan daarna direct worden geraadpleegd in Cocon.

Naast extra informatie zal men zeer waarschijnlijk conflicterende data of geheel nieuwe objecten tegenkomen. Als hier sprake van is, is het mogelijk om alle data te inventariseren via de module. Het resultaat van deze inventarisatie zal als een pakket bij de beheerder terecht komen om verder uit te zoeken.

Een inventarisatie wordt gestart worden door een object te selecteren of door te zoeken op naam. De volgorde van inventarisaties is gebaseerd op de volgorde van werkzaamheden in de praktijk. De module zal een splitsing maken tussen extra informatie, conflicterende data en nieuwe data. Hierdoor heeft degene die inventariseert de vrijheid om de aangetroffen situatie volledig te beschrijven zonder dat dit de registratie in Cocon in gevaar brengt.

Via een management-tool zal de beheerder inventarisaties makkelijk kunnen verwerken in Cocon. Dit zorgt ervoor dat het netwerk weer completer en correcter in Cocon geregistreerd staat.

Mocht je vragen of interesse hebben dan kun je contact opnemen met Bart Hillenaar.