ISO Certificering

Bij Speer IT zijn wij sinds 2012 respectievelijk 2015 in het bezit van de certificeringen voor ISO 27001 en ISO 9001.

In juni 2018 hebben twee externe auditors een week lang het kwaliteitssysteem van Speer IT onderzocht, om na te gaan of we voldoen aan de norm en om te bepalen of wij wel werken conform ons kwaliteitshandboek.

Dit was om twee redenen noodzakelijk: de eerste is dat onze certificaten een geldigheidsduur hebben van 3 jaar, dus moesten ze weer verlengd worden. De tweede reden is de overgang voor het ISO 9001 certificaat, dat van versie 2008 naar versie 2015 over moest.

De uitkomst van de externe audit was positief, met als gevolg dat onze ISO 27001 en ISO 9001 certificaten weer met 3 jaar verlengd zijn tot en met augustus 2021.

Meer weten of deze ISO-normen? Kijk op ISO 27001 en ISO 9001.