Landmeetkundig specialist

Mei 2019

Bij ieder project, of het nu gaat om de bouwsector of bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw stuk infrastructuur, blijft het belang van de landmeetkundige specialist een belangrijke rol spelen. Zo ook in de wereld van glasvezel.

Lees hier meer over de veranderende rol van de landmeetkundig specialist BIG magazine.

Wanneer een opdrachtgever bijvoorbeeld een reconstructie laat uitvoeren, zijn eerdere digitaal ingemeten gegevens voor de uitvoerende aannemer belangrijk, zodat deze weet waar het netwerk ligt dat verplaatst moet worden. Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat er opnieuw ingemeten wordt zodat deze een goed inzicht heeft in de nieuwe ligging van zijn netwerk en kan dit in de toekomst mogelijke schades aan het netwerk voorkomen. Terwijl de apparatuur en programma’s van landmeetkundige specialisten verbeteren, zitten wij met Cocon en CoconTheWeb uiteraard ook niet stil.

Digitale gegevens worden al vertaald naar zogenaamde As-built tekeningen en deze kunnen in Cocon bekeken worden zodat het netwerk aan de hand van deze tekening gecorrigeerd kan worden. En inmiddels hebben wij met Veldwerk in CoconTheWeb ook de mogelijkheid om de ligging van buizen direct digitaal in te meten en dit automatisch in Cocon te verwerken. Dus zonder tussenkomst van een tekenkamer om de digitaal ingemeten gegevens te verwerken in een As-built tekening, komen de gegevens direct in Cocon, waardoor je als gebruiker direct de exacte ligging van het netwerk weet, terwijl dit ook volledig automatisch aan het KLIC gemeld wordt.