Netwerk engineer via Speerworks bij CAIW

CAIW (voormalig CIF) bouwt en onderhoudt in Nederland glasvezelnetwerken, en richt zich de laatste jaren met name op het aansluiten van woningen in het buitengebied op het glasvezelnetwerk. CAIW zocht versterking voor de netwerkengineering.

Kees Jonker, Speer IT:

“Bij onze dochteronderneming Speerworks hebben we veel slimme jonge mensen zitten, die onze klanten op locatie ondersteunen bij het optimaal inrichten en gebruiken van Cocon. Sinds kort bemiddelen wij via Speerworks ook als een klant een netwerkengineer nodig heeft. Dit doen we in nauwe samenwerking met The Peoplegroup. Onze eerste netwerkengineer via dit concept zit nu bij onze klant CAIW.”

Jos van der Klauw, CAIW:

“Wij huren via Speerworks een netwerkengineer in, omdat wij al veel langer samenwerken met Speer IT. Het geeft veel vertrouwen dat de ingehuurde engineer ons goed kan ondersteunen bij het in kaart brengen van de buitengebieden. De relatie met Speer IT geldt daarbij als pluspunt.”

Speerworks is een dochteronderneming van Speer IT en richt zich voornamelijk op het bieden van klantondersteuning op locatie middels inzet van Speerworkers, specialisten op het gebied van Cocon.

Hou me op de hoogte