Paul Havinga: CCO

Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om mij via deze laatste nieuwsbrief van 2020 aan jullie voor te stellen.

Ik ben Paul Havinga, woon in Aalsmeer, vader van twee kinderen en ben september jongstleden overgestapt van de AMCS Group naar Speer IT. Binnen Speer heb ik de rol van Commercieel directeur en maak tevens deel uit van het managementteam. Samen met Kees, Peterpaul en Sipke vormen we de dagelijkse leiding. Ik kijk met een goed gevoel terug op de eerste 3 maanden en heb zeker geen spijt van de overstap. Het is een mooie branche, die volop in beweging is. Er wordt veel geïnvesteerd, wat het erg dynamisch houdt en veel toekomstperspectief biedt. Eigenlijk is Speer met zijn 20 jaar nog een relatief jong bedrijf, maar heeft zich in die periode al kunnen ontwikkelen tot de marktstandaard in Nederland waar het gaat om de registratie en het beheer van glasvezelnetwerken. Door al vroeg in haar bestaan te mogen werken voor de grote namen in de telecom heeft het bedrijf een zeer voorspoedige start doorgemaakt.

Innoveren door te luisteren zat al vanaf het begin in de genen. Dit geeft klanten veel invloed op de ontwikkel road map en klanten voegen hiermee veel waarde toe aan het product. Hierdoor heeft de Cocon applicatie zich snel kunnen ontwikkelen en zorgt dit continu voor een goede aansluiting bij de snel veranderende glasvezelmarkt. Ik zie dat binnen onze organisatie innovatie en betrouwbaarheid twee belangrijke pijlers zijn waar we al onze beslissingen op afstemmen. De wereld verandert snel. Veel van onze klanten groeien hard, ontwikkelen zich verder, passen zich aan, zien nieuwe kansen. Daarin willen we onze klanten blijven ondersteunen, ze volgen in wat ze nodig hebben of liever nog, ze voor zijn. Dit is de reden dat Speer veel optrekt met haar bestaande klanten bij de ontwikkeling van nieuwe slimme innovaties.

Daarnaast heb ik mij positief verbaasd over de openheid binnen Speer bij het zoeken naar innovaties met andere bedrijven in de branche. Speer gaat daar echt vol voor! Met de gedachte van 1 + 1 = 3. Zo is er een vergaande samenwerking met Simac waarbij de monitorings-technologie voor glasvezelnetwerken (OTDR) samen wordt gevoegd met de beheersoftware van de netwerken. Hierdoor wordt de monitoring realtime binnen het bestaande netwerk weergegeven, met direct zichtbaar de impact naar klanten, de exacte locatiebepalingen en routeringsmogelijkheden. Door de koppeling met onze software kunnen we vaak de storing al vroegtijdig zien aankomen doordat de meetgegevens continu met elkaar vergeleken worden, waardoor degradatie vroegtijdig wordt waargenomen.

Een ander bedrijf waar een diepgaande samenwerking mee is opgezet, is Infodation. Aanleiding voor deze samenwerking is het bestaan van een scala aan kleine applicaties in de markt die allemaal (gefragmenteerd) stukjes van het administratieve proces ondersteunen. Deze zijn in hun hoedanigheid niet schaalbaar en kunnen niet de gewenste efficiency realiseren die de telecommarkt nu nodig heeft.

Samen met Infodation ontwikkelen we nu de marktstandaard voor deze administratieve processen en bieden deze aan via één standaard platform. Dit platform wordt volledig geïntegreerd met Cocon en heeft als doel om alle processen rond de aansturing van aannemers, het aanleggen, het beheer, de verkoop en de exploitatie van glasvezelnetwerken te ondersteunen.

Daarnaast is het mooi om te zien dat we als branche binnen Europa vooroplopen in de aanleg en beheer van glasvezelnetwerken. Onze kennis en producten worden ook buiten Nederland gewaardeerd. Dat geldt ook voor Speer IT. Cocon wordt inmiddels internationaal gebruikt door grote telecomorganisaties, in landen als België, Duitsland, Spanje en Ierland. We zijn trots dat de grote uitrol van FttH, die nu in Duitsland plaatsvindt, wordt ondersteund door Cocon.

Ik ben altijd het liefst bezig met klanten. Hoe maak je een klant echt succesvol met je product. Welke waarde voegen we toe. Hoe ondersteunen we onze klanten in hun reis naar succes en hoe maak je deze reis samen. Uiteindelijk is het succes van Speer IT afhankelijk van het succes van onze klanten. Kijkend naar 2021 denk ik dan ook dat ik mij als een vis in het water zal voelen op deze plek. Ik kijk uit naar een mooie en succesvolle samenwerking met jullie en wens iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021!