Paul Konings – Product Owner Cocon

7 december 2018

Als Product Owner van Cocon is Paul Konings verantwoordelijk voor alle product gerelateerde beslissingen rondom Cocon, zowel op de korte als de lange termijn. Door goed te luisteren naar onze klanten probeert hij niet alleen in te spelen op hun directe wensen, maar ook trends in de industrie te spotten en hier rekeningen mee te houden in de toekomstige ontwikkeling van Cocon.

Één van die trends is dat onze klanten steeds meer hun netwerk delen met andere aanbieders. Cocon kan hierin een unieke positie als mediator bekleden tussen al die partijen. Denk dan bijvoorbeeld aan automatisch nieuwe glazevezelaansluitingen routeren over netwerken van verschillende klanten.

Er zijn op dit moment vele ontwikkeling in en rondom Cocon. Veel van die ontwikkelingen vinden plaats in de techniek, om Cocon als het ware “futureproof” te houden. Maar sommige zullen meer op de voorgrond zichtbaar worden, denk dan bijvoorbeeld aan verbeteringen van de User Interface of nieuwe mogelijkheden in de geografie.

In al onze ontwikkelingen blijft één ding zeker: We blijven bouwen op de fundering die Cocon altijd zo sterkt maakt. Een registratiesysteem dat denkt vanuit glasvezel, logische relaties legt tussen de verschillende facetten van het netwerk en geografisch geörienteerd.