Speer IT : Robuustheid en openheid van data, kernzaken voor de komende jaren

Mei 2021

Robuustheid en openheid van data zijn kernzaken voor Speer IT de komende jaren.

Met 60 directe en 150 indirecte klanten, vanuit 7 landen, met dagelijks rond de 2.000 gebruikers is Cocon in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een Enterprise product.
Om dit mogelijk te maken investeren we substantieel in de architectuur en onderliggende techniek van het Coconplatform. Daarbij maken we steeds meer gebruik van de krachtige clouddiensten van Microsoft en Amazon.

𝗥𝗼𝗴𝗶𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗿𝗮𝗺𝗮
Recent hebben we een nieuwe applicatiearchitect aangetrokken: Rogier Schrama. Rogier heeft veel ervaring op het gebied van cloudapplicatiearchitectuur en integratiemethodieken.
Twee belangrijke aspecten voor de komende jaren zijn Robuustheid/architectuur en Openheid van data. De robuustheid en de architectuur van het Coconplatform vormen een belangrijk fundament voor de verdere groei van Speer IT, zowel nationaal als internationaal.
Daarnaast zullen we veel aandacht besteden aan Openheid van data en integratiemogelijkheden met 3e systemen, zaken die voor onze klanten veel toegevoegde waarde leveren.
 
We wensen Rogier veel succes en zijn erg blij dat hij ons Speerteam komt versterken.