Producten

Cocon

Het glasvezelnetwerk groeit dagelijks en wordt steeds complexer. Dankzij de multi-user applicatie Cocon houdt u het overzicht over de meest ingewikkelde netwerkstructuren. Invoeren, muteren, raadplegen, analyseren… Cocon is zonder twijfel de standaard in Nederland. Maar ook internationaal wordt Cocon toegepast door grote telecom-organisaties.

Lees verder

Klicon

Grondroerders weten vaak niet waar kabels of leidingen liggen en richten daardoor nogal eens schade aan. Iedere netbeheerder is daarom verplicht haar netwerk in kaart te brengen (WION, Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten). Alleen, de handmatige afhandeling van graafmeldingen is zeer tijdrovend en kostbaar. Dankzij Klicon verloopt dit proces volledig geautomatiseerd.

Lees verder

Modules

Naast onze hoofdproducten leveren wij ook diverse producten en modules die cruciaal zijn voor uw organisatie. Zo levert het product WorkOn één platform waarmee u inzicht heeft in alles wat er binnen uw organisatie aan lopende projecten speelt en verzorgt de module Veldwerk het complete bouwproces tussen u en uw aannemer.

Lees verder